Damespraatjes Damespraatjes

Copyright

Kookpraatjes  behoudt zich het recht  -tenzij anders overeengekomen met de auteur-  ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor de tekst als muziek en  beeldmateriaal.

Een bezoeker/ster van  Kookpraatjes mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in damespraatjes opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Kookpraatjes (ook niet via een eigen netwerk).